Parceiro

img

Powerlong Group

img

Baoli Real Estate

img

Grupo Zejing

img

Zhongliang Real Estate

img

Baojia Yufen

img

China Railway Twenty-two Bureau Group

img

Country Investment Holding

img

Hainan Smart Energy

img

Wendian Alliance

img

Xing Sheng Cheng

img

Câmara de Comércio de Wenzhou Henan

img

Gulangyu Tourism Investment Group

img

Potevio New Energy Co. Ltd.

img

Grupo Nari

img

Fen Du Huan Wei

img

Área turística de Kai Zhi Fen

img

Dongfeng Automobile

img

Dell Le

img

Wei Chi Teng

img

Conselho de Eletricidade da China

img

Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da China

img

Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia da State Grid

img

Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da China

img

Universidade de Guilin

img

Harbin Institute of Technology

img

Universidade Normal de Nanjing